En maar altoos duurt het vitten op het nieuwe Raadhuis voort #*

12,95

Author: Halbertsma~Marlite
Publisher: Stichting Kustpublicaties Rotterdam/Waanders Uitgevers Zwolle
Year: 1999
ISBN: 90 400 9277 x

En maar altoos duurt het vitten op het nieuwe Raadhuis voort.


Het Rotterdamse stadhuis als representatie van het moderne Rotterdam 1912-1929.

Paperback;

96 pagina’s

8 kleurenfoto’s

50 zwart-witfoto’s

Het nieuwe Rotterdamse Stadhuis werd door veel Nederlandse kunstkenners en Rotterdamse burgers als totale mislukking beschouwd. De bouw, de aankleding en inrichting van het gebouw gingen gepaard met heftige discussies: paste het stadhuis van de architect Henri Evers wel bij de meest moderne stad van Nederland en de grootste havenstad van de wereld?

Het Rotterdamse stadhuis behoorde in het begin van de 20ste eeuw met de Beurs van Berlage en het Vredespaleis in Den Haag niet alleen tot de meest besproken gebouwen in Nederland, maar ook tot de grootste. De geveldecoraties en wandschilderingen van onder ander Marius Richters en Johan Thorn Prikker geven ons een inzicht hoe een moderne stad zich (niet) wilde laten voorstellen.

1 in stock

Catalogue: Tag: