Doesburg~Theo van

37,50

Author: K.Schipper, E.van Straaten, a.o.
Publisher: Mercatorfonds, Brussel
Year: 2016
ISBN: 978-94-6230-124-5

Bozar Books
Hardcover, 272 pp., 31 x 24 cm, Dutch
Condition: as new

 

Theo van Doesburg
Een nieuwe kijk op leven, kunst en technologie
Onder redactie van Gladys C. Fabre
Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog symboliseert de Europese avant-gardebeweging de hoop op verandering en een betere toekomst. Door het opentrekken van het neoplasticisme van Piet Mondriaan naar alle disciplines – behalve schilderkunst ook beeldhouwkunst, architectuur en de toegepaste kunsten – is Theo van Doesburg (1883–1931) een van de belangrijkste protagonisten bij het uittekenen van de heropbouw.
Wat hij voorstelt is niets minder dan een revolutie: de dagelijkse leefwereld moet veranderen, de kunst moet nieuwe uitdrukkingsvormen vinden en inspelen op de complexiteit van het leven en de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen. Van Doesburg brengt stromingen samen die op het eerste gezicht onverzoenbaar lijken, zoals het dadaïsme en het neoplasticisme, en breekt een lans voor vernieuwing, zoals blijkt uit zijn evolutie in de richting van het elementarisme en later naar de art concret.
Theo van Doesburg, die ook de beweging en het tijdschrift De Stijl in het leven riep, gaf zijn project internationale slagkracht door er alle kunstenaars bij te betrekken die toen van belang waren. Zijn eigen bekendheid dankt hij zowel aan zijn beeldend werk als aan de manier waarop hij een filosofisch, artistiek en gemeenschapsideaal gestalte gaf. Veel kunstenaars, onder wie Mondriaan, hebben hun internationale bekendheid grotendeels aan Van Doesburg te danken.

After the First World War, the European avant-gardes longed for change and hoped for a better future. More than any other artist, Theo van Doesburg (1883–1931) took part in this reconstruction effort by broadening Piet Mondrian’s Neoplastic aesthetic to all disciplines: painting, sculpture, architecture and the applied arts. Theo van Doesburg proposed a genuine revolution that sought to transform the world in every way, to create a new form of artistic expression, which would interact not only with life in all its complexity but also with scientific and technological developments. His constantly changing approach brought together apparently incompatible movements like Dadaism and Neoplasticism and sought to promote innovation, as demonstrated by his move towards Elementarism and then to Concrete Art.
To champion his project on the international stage, Van Doesburg, who was also the founder of the De Stijl movement and of the eponymous magazine, succeeded in bringing together all the leading artists. He is recognized as much for his visual achievements as for his means of accomplishing a philosophical, artistic and collective ideal. Many artists, including Mondrian, would largely owe their international renown to Theo van Doesburg.

1 in stock

Catalogue: