De bemaling van de Rotte

7,50

Author: Mr. U.G. Schilthuis
Publisher: Hoogheemraadschap van Schieland
Year: 1978


Het Hoogheemraadschap van Schieland heeft onder meer tot taak het water van de Rotte, die dienst doet als boezem voor een poldergebied van ongeveer 7700 ha, uit te malen op het buitenwater (Nieuw Maas). Dit werk is bijna 80 jaar uitgevoerd door het boezemgemaal aan de Admiraliteitskade in Rotterdam. De aanleg van een nieuw gemaal was noodzakelijk.

 

1 in stock