HOOP~Harm de. Beelden voor Rotterdam

20,00

Year: 2001
Publisher: Harmen de Hoop, Rotterdam
Author: Hoop~Harmen de
Artist: HOOP~Harmen de

Harmen de Hoop beelden voor Rotterdam / Proposals for permanent outdoor sculptures.
Geniet, 18 blz.

Harmen de Hoop realiseert werken in de openbare ruimte die zich in eerste instantie niet als kunst laten herkennen. Hij licht alledaagse, herkenbare objecten uit hun oorspronkelijke functie en herplaatst ze, al dan niet bewerkt, in een nieuwe omgeving. Hierdoor ontstaat een spel met waarneming van de voorbijganger en wordt het gebruik van een plek ter discussie gesteld. Zo bracht hij een half basketbalveld aan op een driehoekig pleintje in een Amsterdamse buurt, bevestigde een rode brandblusser aan een Haags gemeentelijk informatiebord en in Valkenswaard liet hij een aantal bierkratten achter in een woonwijk. Op deze wijze geeft De Hoop een stedelijke plek tijdelijk een andere betekenis. Het is zijn intentie om het gebruik van een plek te bevragen en de voorbijganger de vrijheid te bieden een keuze te maken zonder daarbij de beeldende kunst te betrekken. Met zijn werk accentueert hij de losse eindjes, de ongerijmdheden en de missers waar een stad uit bestaat. In plaats van het absolute en bevrijdende kunstwerk neer te zetten, weeft hij door de stedelijke structuur zijn netwerk van voetnoten, aanhalingstekens en vraagtekens. Uitroeptekens komen in dit vocabulaire niet voor.

Speciaal voor Rotterdam heeft Harmen de Hoop een beeldenroute samengesteld. Onder de verzamelnaam proposals for permanent outdoor sculptures plaatste hij op acht locaties mensen en dieren op nauwkeurig door hem uitgekozen locaties. U kunt de door hem uitgekozen plekken bezoeken. Tijdens uw bezoek zullen de door hem voorgestelde ‘beelden’ er niet zijn. Die moet u zelf ter plekke aan de hand van de in de brochure afgedrukte foto’s ‘herplaatsen’ en zo deze beeldenroute tot leven wekken.

Harmen de Hoop

Jaren geleden doken in tijdschriften vreemde foto’s die de aandacht trokken maar uit zichzelf geen informatie boden over hun status. Een basketbalveld, getekend op het asfalt naast parkeerplekken en net naast een verkeersovergang. Zo’n beeld bleef je bij als je opnieuw de wereld in fietste en rondkeek, alsof je op zoek was naar die vreemde plek. Deze foto’s van gewone bijzondere plekken bleken door de kunstenaar Harmen de Hoop te zijn gemaakt. Zijn werk bestaat uit ingrepen in de ruimte om ons heen zoals het schilderen van lijnen op de vloer van de tram of het plaatsen van een bord in het bos. In meer recent werk betrekt Harmen de Hoop ook mensen in het maken van zijn werk. Soms spelen ze een rol in zijn \’Proposals for permanent outdoor sculptures\’, als protagonist in een bedachte gebeurtenis. Zijn methode van werken is in wezen hetzelfde gebleven als met zijn anonieme sculpturen in de stad: hij bezoekt en fotografeert een onbeperkt aantal plekken in de stad, tot hij de juiste locatie voor zijn interventie heeft gevonden. Omdat al zijn werken een tijdelijk karakter hebben publiceert hij zijn werk in de vorm van boekjes en publicaties.

Het werk dat in mister Motley is afgebeeld is afkomstig uit een boekje dat een project in Rotterdam documenteert. De foto’s geven een bijzondere situatie weer zoals door Harmen de Hoop in scène gezet: een schilder verft een lantaarnpaal, een kind speelt in een klein perkje temidden van drukke verkeerswegen of een geitje staat aan een paal in een groen voortuintje voor een huis. Het zijn absurde surrealistische variaties op gewone plekken. Naar aanleiding van het boekje gidste Harmen groepjes deelnemers op de fiets langs al deze locaties. En het bijzondere was dat door het zien van de geënsceneerde situaties van te voren de plekken niet meer hetzelfde waren, het beeld van de geënsceneerde situatie had invloed op het kijken naar de ‘normale’ onveranderde plekken. Zou er niet evengoed een trol in de achtertuin kunnen verschijnen. Verhalen en beelden lieten zich niet meer verwijderen, integendeel, de deuren voor onbegrensde fantasieën en mogelijkheden waren geopend.

1 in stock