Ooit gesloopt Nederland

12,50

Beknopte behandeling van een aantal representatieve bouwwerken en woonwijken die na 1945 zijn gesloopt.

Van al die bruggen, stations, fabrieken, woonwijken, danspaleizen en dorpen die ooit het gezicht van ons land bepaalden, wordt een aantal voorbeelden besproken. Het boek behandelt in prettig leesbare stijl de levensloop van de verschillende gebouwen, verspreid over 27 locaties in ons land. Het bebouwingsbeeld van Nederland is aan grote veranderingen onderhevig. Naast de uitbreiding van met name de stedelijke gebieden wijzigt ook het bestaande deel van de stad, met name het deel dat vanaf plm. 1880 is gerealiseerd en weliswaar beeldbepalend is maar in veel gevallen (nog) niet als monument werd beschouwd.

Author:Hollander~Jord den
Publisher:De Bezige Bij, Amsterdam
Year:1985
ISBN:90-234-5289-5

Ooit gesloopt Nederland

Softcover, original printed stiff wrappers, 28×21, 125 pp / 6 cardboard sheets, profusely illustrated. (cardboard sheets: a building kit of the Bijenkorf building, Rotterdam by architect Dudok). Text in Dutch.

1 in stock