Leven in de stad – Rotterdam op weg naar het jaar 2008

9,50

Author(s): Peter Bulthuis
Publisher: Stadsontwikkeling Rotterdam
Year: 2000
ISBN: 90-6450-057-6

Hardcover, 96 pp.Dutch, 


Rotterdam is en blijft een dynamische stad. Dit boek - een bewerking van het Binnenstadsplan Rotterdam 1985, samengesteld door de Dienst Stadsplanontwikkeling en het Grondbedrijf Rotterdam - is hier een fraaie bewijsvoering van. In heldere, toelichtende teksten bij prachtige kleurenfoto's wordt eerst een historisch overzicht gegeven van Rotterdam, en het bombardement, het puinruimen, dempen en graven, tot de wederopbouw. In grote lijnen volgt men bij de wederopbouw het Basisplan uit 1946. Herstel van de haven, het uitgroeien tot de grootste wereldhaven, de uittocht van stadsbewoners naar de nieuwe buitenwijken en de rehabilitatie van de binnenstad zijn enkele onderwerpen die vervolgens ter sprake komen. Tenslotte krijgt 'De Nieuwe stad', Rotterdam in het jaar 2000 de benodigde aandacht. Bestemd voor iedereen die deze wereldstad een warm hart toedraagt.

(NBD|Biblion recensie, Anne Schipper.)

 

 

1 in stock