Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen

25,00

Author: Dr. M.G. de Boer
Publisher: Maatschappij voor schepen- en werktuigbouw "Feijenoord"
Year: 1923

168 pp. 26 plts. Dec. gilt stamped cloth.Cover design by C.A. Lion Cachet. Dutch.

Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen. Grondvester van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij thans Maatschappij voor scheeps- en werktuigbouw "Feijenoord" 1823-1923.


 

1 in stock

Catalogues: ,