WENDINGEN, 1924, volume 6 – 2, ‘Reisschetsen door architect M. de Klerk.’

PRICE ON REQUEST

Omslag/cover: L.E. Beyerman