DE NOORDZEE

20,00

Author: Scholten~Esther
 Publisher: de Vierde Wand, Amsterdam
 Year: 2000
 ISBN: 90 80 58 64 12

De Noordzee


210 x 206 x 149 mm, 32 pp., hardcover, text Dutch.

In de nazomer van 2000 werd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam de tentoonstelling gehouden: ‘Noordzee, een keuze uit de Fotocollectie Nederland’. (onder redactie van Willem van Zoetendaal). Het thema was: De verbondenheid van de zee met de Nederlandse bevolking in gunstige en ongunstige zin. De 26 foto’s, waarvan een deel in kleur, geven een beeld van de sfeer en de gebeurtenissen aan de kusten en de wederzijdse beinvloedingen zoals het bestrijden van rampen, de visserij en het strandleven. Er is geput uit een gigantische hoeveelheid fotomateriaal, deels van superieure kwaliteit zoals die van gerenommeerde beroepsfotografen, deels van summier amateuristisch gehalte. Maar steeds vanwege de informatieve waarde. In haar begeleidende teksten schetst Esther Scholten hoe activiteiten van particulieren en officiele instanties geleid hebben tot de oprichting van de ‘Vereniging Nederlands Fotogemeenschap’ (NFG), waarbij meer dan 60 instellingen zijn aangesloten en waaruit een gigantische verzameling op velerlei gebied beschikbaar is gekomen. De tekst bevat citaten uit ontboezemingen van dichters en schrijvers die aanleiding gaven tot de keuze der foto’s. Er is een gevarieerd beeld ontstaan van wat er langs onze kust heeft afgespeeld en nog gaande is. Bevat een lijst met gegevens over de herkomst en de betekenis van de foto’s. Biblion recensie, P.A. v.d. Ham)

 


1 in stock