CAMPIN~Albert. De Meester van Flémalle.

55,00

Author: Ch?ɬ£telet~Albert
Publisher: Mercatorfonds Paribas, Antwerpen
Year: 2001
Artist: CAMPIN~Albert
ISBN: 90 6153 365 1
Robert Campin, De Meester van Flémalle.


380 pp. with 250 colorplts. and 100 ills. in b/w. Cloth in a slipcase (text in Dutch), 34 x 26 cm.In de loop van de 14de en de 15de eeuw deed zich in de Zuidnederlandse schilderkunst een opmerkelijke evolutie voor. De schilders die wij nu de Vlaamse Primitieven noemen ontwikkelden een naturalistische schilderstijl die hen onmiddellijk internationaal beroemd maakte. Een van de grote vernieuwers was de Meester van Flemalle zo genoemd naar drie panelen waarvan men in de 19de eeuw dacht dat zij ooit aan de abdij van Flemalle bij Luik hadden toebehoord. Vandaag wordt de kunstenaar over het algemeen vereenzelvigd met Robert Campin (1375/76-1444) een schilder afkomstig uit Valenciennes die zich in 1405/1406 als meester in Doornik ging vestigen. Dankzij grondig archiefonderzoek is auteur Albert Chatelet er in dit boek in geslaagd Campins loopbaan en stijlontwikkeling nauwkeurig te reconstrueren. Als ‘peintre ordinaire de la ville’ leidde Robert Campin in Doornik een belangrijk schildersatelier waar tussen 1427 en 1432 meesters als Jacques Daret en Rogelet de le Pasture (Rogier van der Weyden) werkten. Campins kunst is niet alleen belangrijk omdat ze aan de basis ligt van de vormentaal van Van der Weyden maar vooral omdat ze de eigenlijke periode van de ‘Vlaamse Primitieven’ nog voor Van Eyck op monumentale wijze inluidt. Zijn kunst is in hoge mate lichamelijk en stoffelijk gebonden en getuigt van een nauwgezette analytische observatie.

1 in stock

Catalogue: