Bonies’Klare Taal

29,95

Author: Michiel Morel
Publisher: Uitgeverij De Zwaluw, Den Haag
Year: 2022
ISBN: 978-90-77794-29-6

Hardcover, 248 pages, Dutch 
Condition: NEW
De kunstenaar Bonies heeft met zijn concrete kunst een sterk en consistent oeuvre gemaakt dat zich niets van modes heeft aangetrokken. In dit boek is Bonies’ artistieke ontwikkeling gespiegeld aan de ontwikkelingen in de beeldende kunst, waarin zijn betekenis wordt geduid.

Zijn extra kwaliteit is dat hij zich immer zeer maatschappelijk en politiek heeft opgesteld, hetgeen in de beeldende kunst vrij uitzonderlijk is. Voor het beeldende kunstbeleid is Bonies’ kunstenaarschap vanaf midden jaren zestig van bijzondere betekenis geweest. Zijn inbreng daarin was bepaald niet onomstreden.

 

1 in stock