Vorm en visie geschiedenis van de concrete en visuele poëzie in Nederland en Vlaanderen

20,00

Author: Renaat Ramon
Publisher: Poeziecentrum 
Year: 2014
ISBN: 9789056550851

Paperback, 342 pages, text in Dutch, 22,5 x 17 x 2,4 cm
Condition: very good
(from publisher)

Concrete en visuele (iconische) poëzie is een apart subgenre op het snijvlak van poëzie en beeldende kunst. Het kent zijn eigen ontwikkelingen, stromingen, poëticale ideeën. Renaat Ramon, kenner en beoefenaar van het genre, heeft in Vorm & Visie, zijn Geschiedenis van de concrete en visuele poëzie in Nederland en Vlaanderen, een indrukwekkende documentatie bijeengebracht en deze op een overzichtelijke manier geordend.

Dit is het eerste naslagwerk dat dit specifieke domein van onze poëzie in zijn totaliteit behandelt, van de rederijker Matthijs de Castelein tot de recentste realisaties. Nog nooit werd het hele verhaal verteld, nooit eerder werd het genre zo uitvoerig zowel literatuurhistorisch als maatschappelijk gecontextualiseerd. Het boek is een documentaire geschiedenis waarbij gekozen werd voor de meest representatieve uitingen die op een toegankelijke, essayistische wijze gecommentarieerd worden.

Aan bod komen onder andere De Stijl, met medewerkers als I.K. Bonset (= Theo van Doesburg) en Anthony Kok; de neoavant-gardetijdschriften uit de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog zoals De Tafelronde, Barbarber en Labris, maar ook iconische bundels zoals Paul van Ostaijens Bezette stad en De Feesten van angst en pijn. Niet alleen poëzie op traditionele dragers wordt hier behandeld, maar ook driedimensionaal werk, geur- en lichaamspoëzie, performances en acts.

 

Out of stock