VERSCHUREN~Kees; VELDSTRA~Frens – Human Rights in your Kitchen

PRICE ON REQUEST

Year: 2009
Artist: Kees Verschuren

plastic folder with two towels and leaflet


Universele Verklaring vd Rechten vd Mens
‘Mensenrechten ook in uw keuken!’
Kees Verschuren i.s.m. Frens Veldstra, vormgever te Rotterdam.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens [U.V.R.M.] is waarschijnlijk de belangrijkste seculiere tekst van onze tijd. En hoewel de strekking ervan globaal bekend is, hebben weinigen hem daadwerkelijk gelezen.Het project ‘Mensenrechten ook in uw keuken!’  beoogt de tekst van de U.V.R.M. in een alledaagse omgeving te brengen, zodat men de kracht en de schoonheid ervan leert kennen.De dertig artikelen van de U.V.R.M. zijn gevisualiseerd in de morse-gebarencode en elk vertegenwoordigd met een keukendoek, geweven door het Audax Textielmuseum te Tilburg. Letters en cijfers zijn vertaald in figuren, waarin de gebaren behorend bij het karakter, van boven naar beneden gecombineerd zijn. De zo ontstane figuren doen zowel denken aan veel-armige goden als aan prachtig geëvolueerde insecten: extremen, die onze menselijke aard lijken te begrenzen.

De twee grote figuren op ieder doek representeren het nummer van het betreffende artikel. De regenboogkleuren van de reeks symboliseren de vele naties , die de Verklaring hebben ondertekend. Om het geweven ‘artikel’ te kunnen lezen is de code in de rand meegeweven. Dat vraagt een inspanning die verwijst naar de moeite die het kost om steeds te handelen naar deze internationale normen.

Het project werd het gepresenteerd in februari 2009, in het Atrium, de centrale hal van het stadhuis in Den Haag, de stad als internationaal centrum voor recht en vrede. In deze periode kregen door nationalisatie, huwelijk en geboorte nieuw ingeschreven burgers een doek kado, inclusief de hele tekst van de U.V.R.M.

De installatie bestond uit tweemaal een langgerekte houten tafel, afgedekt met een loper, geweven in een doorlopend en uitvergroot artikelen-patroon. In het midden een vitrine met de verschillende produkten:  een map met 2 doeken [€ 28,75] is bij dit project als  editie uitgegeven.

Catalogue: