SERAFIJN~Q.S. – Het Czaar Peter Dossier

10,00

Author: Q.S.Serafijn
Publisher: www.3005.nl
Year: 2007
ISBN: 978 90 78627 03 6
Het Czaar Peter Dossier werd geschreven in opdracht van stadsdeel Amsterdam-Centrum en de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer. Aanleiding voor de opdracht was de uitbreiding in 2002 van tramlijn 10. De vormgeving is van Marc Vleugels. De redactie was in handen van Gepke Bouma, Handel in woorden en daden. De novelle kwam mede tot stand met steun van het Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur.

The Czaar Peter Dossier was commissioned by the Amsterdam-Centrum district and the Traffic and Transport Infrastructure Service. The reason for the assignment was the extension of tram line 10 in 2002. The design is by Marc Vleugels. The editors were in the hands of Gepke Bouma, 'Handel in Woorden en Daden'. The novella was support from the Fund for Visual Arts, Design and Architecture.

1 in stock

Catalogue: