Stedelijke transformatie in de Tussentijd. Hotel Transvaal als impuls in de wijk

12,50

Veel Nederlandse stadswijken ondergaan een ingrijpende transformatie. De blik is daarbij gericht op het gedroomde eindbeeld, hoe zal het straks worden. maar wat gebeurt er in de tussentijd? Het boek ‘Stedelijke transformatie in de Tussentijd’ laat de potentie van de tussentijd zien.

In de vele jaren tussen sloop en nieuwbouw groeien hele generaties op tussen dichtgetimmerde huizen; voorzieningen verdwijnen, sociale verbanden vallen uit elkaar. Daarbij kan de tussentijd ook een periode zijn met eigen kwaliteiten en potenties, een periode die vraagt om tijdelijke initiatieven die maatschappelijk en cultureel kapitaal toevoegen op een moment dat de vitaliteit van een wijk op alle fronten onder druk staat. Initiatieven die laten zien hoe het transformatieproces ook het eindbeeld kan beïnvloeden.

Essays en interviews uit sociale, culturele en commerciële disciplines ontrafelen het tussentijd-denken en geven een brede variatie aan mogelijkheden voor interventie. Kunst- en ontwerp concepten zijn een directe inspiratiebron voor concrete projecten.10

Author:Lindemann, S. en Schutten, I. (red.
Publisher:SUN Trancity
Year:2010
ISBN:978 90 8506 7481

Stedelijke transformatie in de Tussentijd. Hotel Transvaal als impuls in de wijk

Vormgeving: Stout Kramer, Paperback, 260 pp., 17 x 23 cm.

1 in stock

Catalogues: ,