SCHIERBEEK~Bert – Willem de Kooning, Een portret / A portrait.

10,00

Author: SCHIERBEEK~Bert
Publisher: Menken Kasander & Wigman Uitgevers Leiden
Year: 2005
ISBN: 90 74622 534

Softcover, Dutch/English; 12,4 x 20 cm; ill. in b and w en color; 124 pp.
Condition: very good


In 1967 writer Bert Schierbeek flew to New York to portray painter Willem de Kooning. They talked for a few days and nights, after which Schierbeek wrote an extensive report in English. Fragments of this were published in the catalog accompanying De Kooning's first retrospective at the Stedelijk in 1968. However, due to all kinds of complications and disagreements, the full text was never published. The typescript disappeared into a desk drawer and was subsequently untraceable for decades. But recently the lost folder suddenly surfaced again. And although Schierbeek's portrait no longer has any topical value, it is a very personal document that still deserves publication.

In this edition it was decided to include a translation in Dutch in addition to the original English text, provided by Jean Schalekamp. The Dutch introduction - by Karin Evers and Guido Walraven - was also translated into English, so that two booklets were created in one.
In 1967 vloog schrijver Bert Schierbeek naar New York om schilder Willem de Kooning te portretteren. Ze praatten enkele dagen en nachten, waarna Schierbeek een uitvoerig verslag in het Engels schreef. Fragmenten hieruit werden gepubliceerd in de catalogus bij de eerste retrospectieve van De Kooning in het Stedelijk in 1968. Door allerlei verwikkelingen en onenigheden werd de volledige tekst echter nooit gepubliceerd. Het typoscript verdween in een bureaula en was vervolgens zelfs decennialang onvindbaar. Maar kortgeleden kwam het verloren gewaande mapje plotseling weer boven water. En hoewel Schierbeeks portret inmiddels geen actualiteitswaarde meer heeft, is het een bijzonder persoonlijk document dat alsnog uitgave verdient.

In deze editie is ervoor gekozen naast de oorspronkelijke Engelstalige tekst ook een vertaling in het Nederlands op te nemen, verzorgd door Jean Schalekamp. De Nederlandstalige inleiding -door Karin Evers en Guido Walraven- werd bovendien in het Engels vertaald, zodat er twee boekjes in een zijn ontstaan.2 in stock