RICHTERS~Marius, Schilder en glazenier 1878 -1955.*

24,00

Author: Zeeuw~Liesbeth van der
Publisher: THOTH, Bussem In samenwerking met het Historisch Museum, Rotterdam
Year: 2005
Artist: RICHTERS~Marius
ISBN: 90 6868 4019

Hardcover with dust jacket, Dutch, Format 24 x 29, 128 pp.; 150 color ill. 
Condition: as new
Marius Richters (1878-1955) is one of the most important Rotterdam artists who has captured the pre-war dynamics of the port city in paintings, drawings and prints. As a painter of Rotterdam, Richters achieved his greatest fame with a series of monumental wall paintings that he realized around 1918 in the council chamber of the new town hall. His oeuvre as a glazier also appeals to the imagination. As a Christian artist, he achieved great fame at the time with the production of stained glass windows for the Zuiderkerk, which was totally destroyed during the bombing of 14 May 1940. In Marius Richters' Rotterdam we get acquainted with Richters as a storytelling artist, as a modernist, as a history painter of the heroic working and toiling Rotterdam and finally with Richters as a religious-expressive artist. Also extensively discussed is the panorama of Rotterdam that he drew in April 1940, just before the bombing, from the tower of the town hall.

Marius Richters (1878-1955) geldt als een van de belangrijkste Rotterdamse kunstenaars die de vooroorlogse dynamiek van de havenstad heeft vastgelegd in schilderijen, tekeningen en prenten. Als schilder van Rotterdam verwierf Richters zijn grootste bekendheid met een serie monumentale wandschilderingen die hij omstreeks 1918 in de raadzaal van het nieuwe stadhuis realiseerde. Zijn oeuvre als glazenier spreekt evenzeer tot de verbeelding. Als christen-kunstenaar wist hij destijds grote faam te verwerven met de vervaardiging van glas-in-loodramen voor de Zuiderkerk, die bij het bombardement van 14 mei 1940 totaal werd verwoest. In Marius Richters' Rotterdam maken we kennis met Richters als vertellend kunstenaar, als modernist, als historieschilder van het heroïsche arbeidende en zwoegende Rotterdam en ten slotte met Richters als religieus-expressief kunstenaar. Ook wordt uitgebreid ingegaan op het panorama van Rotterdam dat hij in april 1940, vlak voor het bombardement, vanaf de toren van het stadhuis tekende.

2 in stock