‘Kunstenaars gaan niet met pensioen’*

25,00

Authors: Erik Beenker, Hugo Bongers, Egbert van de Gronden, Anton Hoeksema, Ove Lucas, Peter Ouwerkerk, Leo Pronk, Henk van Straten, Guus Vreeburg en Hans Walgenbach.
Publisher: Stichting Uitgeverij Duo/Duo, Rotterdam/Groede
Year: 2019
Photography: Rick Messenmaker

Hardcover, 176 pp., Dutch
Condition: NEW
'Kunstenaars gaan niet met pensioen, 48 Rotterdamse beeldende kunstenaars', is het derde deel van de serie portretten van Rotterdamse kunstenaars. n de eerste twee delen, Rijk ben ik er niet van geworden (1997) en Zestig Plus+ (2007) zijn de kunstenaars, geboren tussen 1903 en 1947, geïnterviewd. Kunstenaars gaan niet met pensioen beschrijft de generatie die geboren is tussen 1948 en 1952. Dit derde deel is een belangrijke aanvulling en geeft een goed inzicht in de ontwikkelingen van de na-oorlogse generatie Rotterdamse beeldende kunstenaars in de 20e en begin 21e eeuw.

Het boek beschrijft niet alleen de artistieke ontwikkeling van deze generatie kunstenaars, maar ook de ontwikkeling van het kunstklimaat in brede zin. Alle kunstenaars in dit boek gaan op een of andere manier in op de ontwikkeling buiten het atelier, op tentoonstellingslocaties, de markt, de galeries, op overheidsondersteuning, op de ontwikkeling van het kunstvakonderwijs e.d. Het boek is dus meer dan alleen een beschrijving van 48 individuele artistieke carrières en oeuvres. Het beschrijft ook de ontwikkeling van de stad Rotterdam waarin beeldende kunst steeds serieuzer werd genomen. Juist in de periode waarin deze generatie kunstenaars tot wasdom kwam en waarin het verbeterde kunstklimaat ervoor zorgde dat Rotterdam voor vele kunstenaars van buiten een goede woon- en werkstad werd. Het innovatieve kunstbeleid van de Rotterdamse Kunststichting en later het CBK Rotterdam heeft hieraan in ieder geval een positieve impuls gegeven.

In Kunstenaars gaan niet met pensioen staan portretten van 48 kunstenaars die inmiddels 'met pensioen' zijn, maar niet kunnen of willen stoppen met hun creatieve werk. De verhalen zijn opgetekend door middel van vraaggesprekken en geïllustreerd met fotoportretten van Rick Messemaker. Het is een voor Nederland unieke serie over de Rotterdamse beeldende kunstenaars en een tijdsdocument over de veranderingen in het Rotterdamse kunstklimaat van na de oorlog.

"Artists do not retire" is the third part of the series of portraits of Rotterdam artists. In the first two parts, 'I did not become rich (1997)' and 'Sixty Plus +' (2007) are the artists, born between 1903 and 1947. 
'Artists Do not retire' describes the generation born between 1948 and 1952. This third part is an important addition and gives a good insight into the developments of the post-war generation of Rotterdam visual artists in the 20th and early 21st century.

1 in stock

You may also like…