Interbellum Rotterdam

35,00

Author: Halbertsma, Patricia van Ulzen e.a. ~ Marlite
Publisher: NAI Uitgevers Rotterdam/Stichting Kunstpublicaties Rotterdam
Year: 2001
ISBN: 90-5662-225-0

Gebonden, 388 pagina's, geïllustreerd (kleur ca. 100 en zw/w ca. 250), formaat: 28 x 21 cm, Dutch, as new.
Interbellum Rotterdam
Kunst en cultuur 1918-1940

Het boek presenteert een rijkgeschakeerd beeld van Rotterdam in de periode 1918-1940. Het bevat negen thematische essays die ingaan op het culturele leven in deze stad, zowel van de elite als van de doorsnee Rotterdammer, waarbij onder meer de volgende onderwerpen (gekoppeld aan specifieke loca-ties in de stad) aan bod komen: toneel, kleinkunst, variéét???, film en de Rotterdamse theaters; het uitgaansleven; kunstkringen en kunstenaarsgroe-pen; tentoonstellingen en manifestaties; muziekpodia en musici; architec-tuur en stedenbouw; journalistieke kringen en de Rotterdamse dagbladen.

Het boek bevat verder honderd biografieën van kopstukken uit die tijd: kunstenaars, musici, schrijvers, dichters, journalisten, architecten, vormgevers, toneelspelers, cabaretiers, theatereigenaren, begunstigers en andere culturele smaakmakers.

De publicatie Interbellum Rotterdam, Kunst en cultuur 1918-1940 sluit aan bij de tentoonstelling die vanaf eind augustus in Pakhuis Las Palmas te zien zal zijn. Circa honderd bijzondere objecten die ook in de tentoon-stelling worden getoond, zijn full page en full colour in het boek opgenomen. Zo ontstaat een breed beeld van Rotterdam, een stad vol elan in een periode van grote veranderingen en van culturele en artistieke bloei.

Met essays van: Marlite Halbertsma, Roman Koot, Peter Rietbergen, Willemijn Struyvenberg, An Talle, Patricia van Ulzen, André van der Velden, Frank van Vree, Cor Wagenaar en Marinke Steenhuis en bijdragen van vele anderen.

2 in stock