Hardop Kijken

17,50

Author: Visser~Ad de
Publisher: Uitgeverij SUN, Nijmegen
Year: 1986
ISBN:9789061682517

Softcover, first edition, text Dutch, 144 pp.


Ad de Visser, Hardop Kijken, Een inleiding tot kunstbeschouwing

Kunst leren begrijpen is een moeilijk en langdurig proces. Het houdt meer in dan het ontwikkelen van een persoonlijke voorkeur. Daarom juist leert de kunstbeschouwing ons een manier van zien die ons in staat stelt kunstwerken te benaderen vanuit een meer objectiverend standpunt: analyseren, benoemen en vooral onderling vergelijken. Hoewel we doorgaans terstond op zoek naar de betekenis van een kunstwerk dienen we op de eerste plaats ons rekenschap te geven van de materiële verschijningsvorm van een kunstwerk: een materieel object, een ding-op-zich met eigen fysieke kenmerken: vorm, kleur, ruimte enzovoort. De eerste vraag die dan ook gesteld zou moeten worden bij het zien van een kunstwerk is dan ook niet wat stelt het voor?, maar hoe ziet het er uit? In Hardop kijken biedt Ad de Visser een heldere methode om kunstwerken systematisch te onderzoeken. In tien hoofdstukken leidt hij ons langs beeldaspecten als: materiaal en techniek, afmetingen en kader, ruimte, licht, kleur, beweging, standpunt en plaatsing, waarneming en abstractie.

INHOUDSOPGAVE

0. INLEIDING: WAT IS KUNSTBESCHOUWING?

I. MATERIAAL & TECHNIEK

Tweedimensionaal
Tekenen
Schilderen
Grafiek
Glas en mozaïek
Textiel
Driedimensionaal
Sculptuur
Plastiek
Brons
De constructie
Het overige
Verzamelingen
Landart en Arte Povera
Lichtkunst
Fotografie
Video, happening en performance
Computerkunst en conceptuele kunst
Textuur, factuur en schriftuur
II. AFMETINGEN & KADER

Kader
Tectonisch-atectonisch
Exposituewijze
Kadervormen
III. ORDENING

Contouren
Lineair-picturaal
Samen of apart
Compositie
Symmetrische compositie]
Centrale compositie
Asymmetrische compositie
Geometrische compositie
Diagonale compositie
Piramidale compositie
Over-all-compositie
Standaardmodellen
De ‘ruimtelijke’ ordening
Ordonnantie
Graduele ordonnantie
Contrapuntische ordonnantie
Vorm/restvorm en figuur/achtergrond

V. RUIMTE

Ruimtelijkheid en plastiek
De illusie van ruimte
Lineaire diepte
Picturale ruimte
Ruimte-diepte en ruimtelijkheid-plasticiteit
Gradiënten
Ruimte allerlei
V. LICHT

Licht-donker
Schaduwen
Licht-om-zichzelf
Symboliek
Spiegeling en reflectie
VI. KLEUR

Het kleurenspectrum
Kleurenleer
De kleurencirkel
Kleurcontrasten
Symboliek
Oppervlaktekleuren en vlakkleuren
Kleurperspectief
Cerebraal, impressief en expressief kleurgebruik
Zelfstandige kleuren
Optische kleurmenging
Kleuren allerlei
VII. BEWEGING

Bewegingsillusie
Muybridge
Beweging in de kunst
Initiaalfase
Bewegingsgestalte
Portret
Ritme
Een lopend verhaal…
Beweging in de ruimte
De beweging autonoom
VII. STANPUNT & PLAATSING

Standpunt
Plaatsing
IX. FUNCTIE & GENESE

Functie
Genese
X. WAARNEMING & ABSTRACTIE

Waarneming
Abstractie
Plato
Realisme
X. BIJ WIJZE VAN OEFENING

Slot

Bekroning best ver­zorgde boek; expositie SMA

1 in stock

Catalogues: ,