De tweede helft, Beeldende Kunst na 1945

27,50

Author: Visser~Ad de
Publisher: Uitgeverij SUN, Nijmegen
Year: 1998
ISBN:90-6168-614-8

In De tweede helft vertelt Ad de Visser met veel schwung het verhaal van de beeldende kunst van de laatste vijftig jaar: de tweede helft van de twintigste eeuw. Zonder de spreekwoordelijke complexiteit van de materie uit de weg te gaan slaagt hij erin de baaierd van stromingen en individuele kunstenaars overzichtelijk te expliciteren en weet hij (beducht voor kunsthistorische clichés, niet afkerig van persoonlijke voorkeur en kritisch commentaar) zijn verhaal levendig te houden. In vier hoofdstukken (elk voorafgegaan door een tijdsbeeld waarin samenleving en cultuur kort worden gekarakteriseerd) presenteert hij de kunst van na 1945 aan de hand van de vier naoorlogse generaties en hun specifieke ambities en preoccupaties: de deugdzame jaren veertig en vijftig, de provocerende jaren zestig, de 'therapeutische' jaren zeventig en tot slot de vrijblijvende, maar verleidelijke jaren tachtig en negentig.

De tweede helft is een verfrissende handleiding voor iedere kunstliefhebber en een gedegen studieboek waarnaar het kunstonderwijs lang heeft uitgezien.

Ad de Visser, De tweede helft, Beeldende Kunst na 1945

Softcover, first edition, text Dutch, 430 pp.

INHOUDSOPGAVE

BIJ WIJZE VAN INLEIDING – WE’LL MEET AGAIN

I – DE JAREN VEERTIG EN VIJFTIG – THE AGE OF ANXIETY

EUROPA: TRADITIE
École de Paris
Beeldhouwkunst in de traditie & Bacon
AMERIKA: ABSTRACT EXPRESSIONISME
Action Painting
Colorfield Painting
Terug naar Europa: UN ART AUTRE
L’Art Informel
Materie-schilderkunst
Cobra
II – DE JAREN ZESTIG – THOSE WERE THE DAYS

FIGURATIE IN DE SCHILDERKUNST
Pre-pop
Pop Art in Amerika
Britse Pop Art
Franse Pop: Nouveau Réalisme
Pop-international

ABSTRACTIE IN DE SCHILDERKunst
Amerika: Post-Painterly Abstraction
Post-Painterly in Nederland
ABSTRACTIE IN DE BEELDHOUWKUNST
Pre-Minimal
Minimal Art in Amerika
Minimal Art in Nederland
0: NUL, ZERO, AZIMUTH
Nederland: Nul
Duitsland: Zero
Italië: Manzoni
NIEUWE TENDENZEN
Op Art
Kinetic
Lichtkunst
MULTI-MEDIA
Assemblage
Environment
Happening
III. DE JAREN ZEVENTIG – WHEN ATTITUDES BECAME FORM

‘FILOSOFIE’
Concept Art
Min of meer conceptueel
Objecten & installaties
‘SOCIOLOGIE
Beuys en ‘omgeving’
Performance & Body Art
Televisie & video
Fotografie
Theater
Muziek & film
‘ECOLOGIE‘
Land Art
Arte Povera
‘MÉTIER’
Hyperrealisme
Fundamenteel
Neo-Expressionisme
IV. DE JAREN TACHTIG EN NEGENTIG – POSTMODERNISME

HET NIEUWE SCHILDEREN
Duitsland: Neue Wilden
Italië: Transavanguardia
Frankrijk: Figuration Libre
Amerika: New Image Painting
Graffiti
Nederland: Hollandse Nieuwen
Het Nieuwe Realisme
De Nieuwe Abstractie
Half figuratief – half abstract
HET NIEUWE BEELDHOUWEN
Engeland: New British Sculpture
De Latijnse School
HYPER-CONCEPT
Taal
Foto, film, video & computer
Virtual Reality
HET WARE POSTMODERNE
Kitsch & Camp
Architectuur & Design
Neo-stijlen
Appropriation & Commodity Art
Simulation
Feminist Art
Senioren
Outsider-kunst
Tentoonstellingskunst
Curatoren-kunst

Out of stock

Catalogues: ,